Det er mulighed for at købe 1/4 eller 1/8 af dyret.
1/4 vejer mellem 75 - 100 kg.

Partering kan være f.eks. almindelig partering, eller grill partering nu hvor sommeren er nær.

Der er mulighed for, at vælge udskæringer som er vacuumpakket. Bestilling skal ske særskilt.

Du/I vælger selv hvorledes partering sker i samarbejde med Stensved Slagtehus.

Nærmere information fås på

Tlf. 40575097 - 40535097

 

 

 

 

.